Privacy Statement

Privacy Statement MedtechPartners Foundation

Privacyverklaring Stichting MedtechPartners

Stichting MedtechPartners vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In geen geval publiceren wij klantgegevens.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Stichting MedtechPartners is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juni 2018.

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van een door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Contactformulier en nieuwsbrief 

Wij bieden de mogelijkheid om onder meer aan te melden voor evenementen en bijeenkomsten via contactformulieren. Hier word je gevraagd om diverse gegevens in te vullen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons stuurt, worden bewaard zolang als dat vanwege de aard van het formulier en/of de inhoud van je bericht nodig is.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze werkzaamheden en visie daarop. Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Partners en (ex-)klanten ontvangen ook nieuwsbrieven via de door henzelf verstrekte contactgegevens. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeengekomen dienst en wanneer jij je uitdrukkelijke toestemming geeft voor het verstrekken van deze gegevens aan deze partij(en). In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Graag informeren wij je over het gebruik van cookies op onze online kanalen. Op deze kanalen wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je medtechpartners.nl voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het gebruik van onze dienst(en) vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je uiteraard vrij om cookies uit te schakelen via je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze diensten gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde dienst(en) aan je te leveren. Als de dienst is geleverd, inclusief eventuele nazorg, en er geen uitzicht is op het afnemen van andere diensten, worden je persoonsgegevens gewist. Tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via ons contactformulier of de contactgegevens zoals die op deze website – en onderaan deze verklaring – vermeld worden.

Je kunt ons ook een verzoek sturen om door ons verwerkte persoonsgegevens van jou in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, verzoeken wij je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze vinden in de instellingen van je browser. Indien jouw gegevens niet kloppen of niet meer actueel zijn, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Mocht je, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

E: info@medtechpartners.nl
T: +31 (0)26 355 13 55