Vindsubsidies

Nederlandse bedrijven, wetenschappelijke organisaties en medtech-startups doen het goed binnen de topsector Life Sciences & Health (LSH). Er worden jaarlijks vele innovaties gelanceerd, baanbrekende onderzoeken uitgevoerd en op het hoogste (inter-) nationale niveau samengewerkt. De Nederlandse en Europese overheid stellen via regionale, nationale en internationale subsidieprogramma’s miljarden beschikbaar om innovatie en ontwikkeling in en door de medische wereld te ondersteunen.

Binnen Vindsubsidies ondersteunt het sectorteam Life Sciences & Health ondernemers bij het verleggen van hun grenzen. Doordat de consultants in dit team de taal van ondernemers spreken, kunnen zij hun projecten omzetten in subsidieaanvragen op het juiste level. Op die manier heeft Vindsubsidies al veel innovatieve (startende) ondernemingen geholpen bij het benutten van subsidies voor projecten en investeringen. Met de informatie uit hun uitgebreide database blijven ondernemers op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen zij bovendien zelf eenvoudig zoeken naar de juiste en meest kansrijke subsidies.

T: 088-2020400
W: https://www.vindsubsidies.nl/