STZ

De STZ is de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Ieder STZ-ziekenhuis is zich bewust van de noodzaak tot innoveren om als voorhoedeziekenhuis een rol van betekenis te kunnen blijven spelen en de beste patiëntenzorg te leveren. Innoveren doe je niet alleen, daarvoor is samenwerking noodzakelijk. Daarom heeft de STZ innovatie als kernthema benoemd.

Binnen de STZ hanteren we een brede definitie van innovatie waarbij technologie niet leidend is maar innovatie wel mogelijk maakt. Het gaat om het vernieuwen van processen, producten en structuren om de kwaliteit van de zorg in de topklinische ziekenhuizen te verbeteren. Binnen ons innovatienetwerk delen we best practices met elkaar, zoeken we samen voor knelpunten naar oplossingen en werken we samen met externe partners waardoor innovaties opgeschaald kunnen worden en toegang krijgen tot het STZ-ziekenhuis in de vorm van bijvoorbeeld fieldlab, validation partner, mentorschap en medische expertise.