STIL

Stabilisatie van de handen bij mensen met de Ziekte van Parkinson

Ongeveer 45 miljoen mensen wereldwijd hebben last van onvrijwillige trillingen in de handen, ook wel tremor genoemd. Tremor is een bekend symptoom bij de Ziekte van Parkinson, en zorgt ervoor dat deze mensen de grootste moeite hebben met Activiteiten in het Dagelijks Leven (ADL). Een tremor is niet dodelijk, maar domineert je hele leven. Huidige behandelmethoden om tremor te verhelpen zijn inefficiënt; beperkte onderdrukking (±60%) in combinatie met hevige bijwerkingen zorgt er zelfs voor dat veel patiënten behandeling weigeren. Er is een grote vraag naar een passende oplossing.

STIL ontwikkelt de eerste brace die actief tremor onderdrukt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het concept van noise-cancelling. Een tremor is feitelijk een trilling; als hier een ‘anti-trilling’ in tegengestelde richting aan wordt toegevoegd is het gemiddelde nul – de tremor verdwijnt. Deze gepatenteerde technologie kan geïntegreerd worden in een compacte pols-brace die tremor patiënten een stabiele arm geeft, maar dan zonder de bijwerkingen.