NEMO Healthcare

    nemo

    NEMO Healthcare BV is een high-tech start-up, ontstaan uit de resultaten van de wetenschappelijke samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. NEMO ontwikkelt en vermarkt innovatieve technologie voor zwangerschapsbewaking op basis van elektrofysiologische metingen.

    De technologie van NEMO kenmerkt zich door het gegeven dat deze non-invasief en daarmee veilig is, meer informatie beschikbaar maakt voor klinici, en gebruiks- en patiëntvriendelijk is. NEMO onderhoudt nauwe contacten met zowel de TU/e als het MMC en heeft daarmee goede ingangen in kennisinstellingen en ziekenhuizen.