Momo Medical

In de zorg is het ontstaan van doorligwonden (decubitus) bij bedlegerige patiënten een groot probleem. Naast dat deze ulcer-vorming pijnlijk is voor de patiënt, verhoogt het de zorgkosten en de werklast van de zorgprofessionals. Om doorligwonden te voorkomen moet de patiënt vaak van positie wisselen. Er is in de huidige zorg echter geen tijd om dit constant in de gaten te houden. Momo Medical kan op een vroeg stadium doorligwonden voorkomen door een slim matras met sensoren, geïntegreerd met het verpleegoproepsysteem (TRL 5).