MedtechPartners: 2018 in cijfers

Wat een bijzonder jaar was 2018!

We vierden ons tienjarig jubileum met een zeer bijzondere en feestelijke MedtechMeeting in maart, 16 bevlogen innovatie-ondernemers pitchten voor het netwerk en er ontstonden maar liefst 139 matches met de partners. Gemiddeld dus meer dan 8 matches per ondernemer! Daarnaast verstrekten we, in samenwerking met Health~Holland, tien value vouchers. Tien ondernemers zijn hiermee enorm geholpen.

Kortom: alle reden om met heel veel energie 2019 in te gaan, met heel veel zin om met alle partners en ondernemers verder te bouwen aan het versnellen van innovaties en samen door te bouwen aan de MedtechPartners community.

2019 staat voor Stichting MedtechPartners in het teken van nóg meer interactie. Wij geloven namelijk dat je het meest succesvol wordt wanneer je samenwerkt, kennis en ervaringen deelt en leert van elkaar. We hopen dit jaar ons netwerk nog verder te versterken met partners die nieuwe kennis en expertise inbrengen. Daarnaast willen we de band met MedtechPartners alumni versterken en hun meerwaarde voor het platform vergroten. Dit gaan we onder andere doen door in 2019, voorafgaand aan elke MedtechMeeting, expertsessies te organiseren: open discussies voor ondernemers en partners, waarbij experts helpen met de grootste uitdagingen op de weg naar ondernemend succes.

Tot slot hebben we met het team de ambitie om in 2019 ook buiten de MedtechMeetings om continu te blijven verbinden en matchen, daar waar we innovatiekansen, businessmogelijkheden of gewoon een goede klik zien. Wij kijken er naar uit om, samen met alle ondernemers, partners en stakeholders nog nadrukkelijker onze doelen na te streven in 2019 en innovaties nog sneller bij patiënt en behandelaar te krijgen.