Hemologic Cardiac Profiler


Hemologic

Patiënten met hartklachten krijgen in de meeste gevallen te maken met diverse diagnostische methodieken bij verschillende afspraken op de polikliniek. Dat is nodig omdat één methode vaak ontoereikend is voor artsen om de juiste diagnose vast te stellen. Door aan de ritme metingen (het ECG) bij de eerste afspraak ook volume metingen toe te voegen, ontstaat eerder een completer beeld van de aandoening en kan men eerder komen tot de juiste diagnose, en kan andere diagnostiek efficiënter ingezet worden. De Hemologic Cardiac Profiler van Hemologic is een non-invasief diagnostisch device. Door middel van een wegwerpbare electrode sticker op de borst worden elke 40 seconden curves geproduceerd van de volumeveranderingen van het linker atrium en de linkerhartkamer, ook tijdens beweging. Afwijkingen worden automatisch gesignaleerd en er is een volledige ECG-functie in het apparaat geïntegreerd. Draadloos worden de data vervolgens verzonden en opgeslagen. Het non-invasieve karakter met de dynamische metingen en draadloze dataopslag zijn unieke eigenschappen van deze diagnostische technologie. De meting zorgt voor een completer beeld in dezelfde tijd als het uitvoeren van een ECG. Bovendien levert het een lagere belasting op voor de patiënt en het personeel. Artsen kunnen hiermee sneller een weloverwogen keuze maken over de inzet van diagnostiek en behandelingen. De wereldwijde octrooiering van de meetmethode en de algoritmen is deels al toegekend en deels nog in aanvraag.