Health Valley

    healthvalley

    Health Valley koppelt kansen en kennis in de biomedische en zorgsector

    Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben interessante vindingen en kennis; om deze naar de markt te brengen hebben zij commerciële kennis en zicht op de markt nodig. Health Valley is de portal om kansen en kennis te koppelen in de biomedische en zorg sector.

    Health Valley makelt en schakelt, is een Traît d’union tussen ondernemers en wetenschappers. Health Valley helpt bedrijven en kennisinstellingen om hun ideeën te verwezenlijken. Health Valley wil in Oost-Nederland de regio ontwikkelen en een omgeving creëren waarin bedrijven en kennis- en zorginstellingen innovatief en met succes opereren. Gericht op Nederland, de Euregio en de rest van de wereld om economische meerwaarde te genereren.

    Onze kennis, ervaring én ons netwerk in de biomedische en zorg sector zijn breed. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, matchmaking, zetten projecten op, initiëren samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Wij helpen bedrijven opstarten, ondersteunen bij vestiging in de regio en ondersteunen bij het vinden van financiering en zorgen voor de nodige publiciteit. Wij laten zien wat Health Valley te bieden heeft.