Health Innovation Fund

    healthinnovation

    Het Health Innovation Fund is in 2007 opgericht, door drie vooraanstaande spelers in de zorgsector: ABN AMRO bank, Achmea en OPG Groep. Het betreft een venture capital fonds dat zich volledig op jonge innovatieve starters in de zorgsector richt: bedrijven die technologische, vernieuwende oplossingen bieden aan de zorgsector. Het Health Innovation Fund heeft een Technopartner seed-faciliteit toegekend gekregen. Dit heeft aanmerkelijke voordelen voor alle partijen. Zowel op het gebied van risicospreiding, rendementsverbetering, als ook ten aanzien van de vergroting van financieringsmogelijkheden.