Health Holland

HealthHolland1

Onder de naam Health~Holland beoogt de Topsector Life Sciences & Health (LSH) bij te dragen aan de successen in de LSH sector door het bundelen van krachten en verbinden van partijen werkzaam in preventie, cure en care. Dit alles met één duidelijke missie: Vitale functionerende burgers in een gezonde economie. De LSH sector omvat veel disciplines, van geneesmiddelen tot medische technologie, van infrastructuur rondom de gezondheidszorg tot aan vaccinaties. Health~Holland gebruikt de kracht van de gehele Nederlandse LSH sector om de grootste maatschappelijke zorgvragen aan te pakken.

De Topsector initieert en stimuleert (inter)nationale, multidisciplinaire, publiek-private samenwerking gericht op valorisatie van innovaties. Door het aantrekken van financiële middelen, het delen van best practises en eenduidige sectorcommunicatie bevordert de Topsector een productieve infrastructuur.