Fluidbalance

De vochtbalans is een waardevolle maat voor de klinische conditie van de patiënt. Om de vochtbalans te berekenen, leest de verpleegkundige (tot één keer per uur) handmatig de stand van het infuussysteem en de katheterzak af. Deze handmatige registratie van de vochtbalans is onnauwkeurig, foutgevoelig en tijdrovend. Ontsporing van de vochtbalans wordt hierdoor vaak pas (te) laat opgemerkt. De vindinginbrenger ontwikkelt een methodiek voor nauwkeurige registratie van de vochtbalans op basis van draadloze sensor(en), mobiele applicatie en een algoritme. Het algoritme ondersteunt artsen door het leveren van datagedreven decision-support. De innovatie ontzorgt verpleegkundigen door continue monitoring van vochtbalans. Daarnaast voorkomt tijdige notificatie bij overschrijding van drempelwaarden complicaties.