€ 4,8 miljoen voor verbetering opsporing en behandeling hart- en vaatziekten

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) van ZonMw hebben de gezamenlijke oproep ‘Hart voor duurzame zorg’ gelanceerd. De oproep richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Er is € 4,8 miljoen beschikbaar voor onderzoeksprojecten en € 200.000 voor verspreiding- en implementatieplannen voor afgeronde onderzoeksprojecten met veelbelovende resultaten.

In aanmerking komen consortia waarin kennisinstellingen en ondernemingen (bedrijven en zorginstellingen) samenwerken. Er zijn minimaal drie verschillende organisaties in het consortium vertegenwoordigd, waarvan minimaal één kennisinstelling, één zorginstelling en één bedrijf.

Thema’s
Onderzoeksprojecten komen alleen voor financiering in aanmerking wanneer ze binnen één van de volgende thematische afbakening vallen: risicofactoren in kaart brengen en beïnvloeden, opsporen familieleden, vroeger opsporen van niet-acute hartziekten, signaleren en alarmeren bij acute hartziekten, monitoring en begeleiding op afstand, telemonitoring en revalidatie. Voor elk thema geldt dat in de subsidieaanvraag aannemelijk moet worden gemaakt in hoeverre het onderzoeksproject bijdraagt aan de vermindering van de zorgvraag of de inzet van zorgpersoneel.

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 800.000 per project.

Aanvragen
Projectideeën kunnen tot en met 9 april 2019 worden ingediend. Uitgewerkte aanvragen kunnen naar verwachting eind juli 2019 worden ingediend.

Meer weten over deze subsidie?
MedtechPartner Vindsubsidies heeft een team met gespecialiseerde consultants op het gebied van Life, Science & Health (LSH). Zij kunnen meer vertellen over de ZonMw-programma’s en andere regionale, landelijke en Europese subsidies voor de LSH-sector.