Bedhoodie

Meer fysieke privacy voor patiënten

Bedlegerige patiënten in het ziekenhuis ervaren in veel situaties een gebrek aan privacy tijdens transport, in de wachtruimte en op de afdeling. In het ontwerp van nieuwe ziekenhuizen is steeds meer aandacht voor het welzijn van patiënten en hoe de omgeving en inrichting hieraan kan bijdragen. In de huidige situatie is er geen oplossing voor dit gebrek aan privacy. Op de verpleegafdelingen zijn er wel gordijntjes maar die kan de patiënt niet zelf dicht trekken vanuit zijn bed. Kortom, er is geen eigen regie voor de patiënt. Het product is opgebouwd uit een beweegbare kap die over het hoofdeinde van het bed gekanteld kan worden. De patiënt kan de kap naar wens uitklappen en zo ongewenste inkijk voorkomen. Het biedt hiermee privacy en eigen regie. Aan de hand van een Service Design onderzoek is het eerste prototype ontwikkeld, waarbij privacy centraal stond. Dit prototype is getest op een verpleegafdeling in een groot academisch ziekenhuis. Het product is ontwikkeld als een modulair systeem dat op elk bed aangebracht kan worden.