MIT-regeling Topsector Life Sciences & Health

Mkb-ondernemers die actief zijn binnen de Topsector Life Sciences & Health kunnen ook in 2019 gebruikmaken van de regeling Mkb Innovatie Topsectoren (MIT). De subsidie, met vele miljoenen in kas, kent twee interessante openstellingen in de eerste helft van 2019: MIT Haalbaarheid e
Read More